הגמול   והעונש                                      
 
                                                   
 

 

 


 

 

 

 

 כבר נאמר ששכר מצוה מצוה ושכר עבירה עבירה ולפיכך ישתדל האדם שיהיו כל מעשיו לשם שמים

 

 

 

 
 
 
 
 

והנה גם עיקר זה של האמונה אינו בר תוקף אצל הפילוסוף, מפני שהוא אינו סובר

את הגמול והעונש כפשוטו אלא לדעתו השכר הוא הדבקות בה' ובמושכלות וכאשר

ידבק האדם בה' זהו שכרו וזה נכון אמנם מצד האמת המוחלטת שהדבקות בה' הינה

השכר האמיתי. אבל חלילה לנו למעט בערכו של עיקר זה מכיוון שכבר התורה

הבטיחה והזהירה אותנו שאם נשמע ונלך בדרכה נשיג את אותה הטובה שתאפשר

לנו להתמיד בלימוד התורה והמצוות ובהם נשיג את טובת העולם הבא וישתלם

שכלנו להכיר את ה' באמת.   

אמר הפילוסוף, שמכיוון שאין אנו יודעים את סיבת המאורעות בעולם והם תולדה

כזאת או אחרת של מעשי בני אדם חלקם רעים וחלקם טובים או של המציאות

הטבעית שחייבה עניינים כאלה או אחרים. הרי עניין הגמול והעונש ושיוך כל אירוע

ואירוע במציאות למעשה ה' אינו נכון בעצם מכיוון שהיאך נרד לתכלית חוכמתו

ומעשייו. אלא המציאות הטבעית, תהיה זאת מציאות הטבע או מעשי בני אדם

מתנהלת כפי שמתנהלת. ולפיכך אמר שיש להפרידה מהאמונה והניסיון

של האדם לחפש הסבר לאותה מציאות בזה שהוא תולה אותה ברצון ה' ובהשגחתו.

והשקפת חז"ל היא שהכל עפ"י רצון ה', עפ"י דרך המשפט וכפי שחייבה חוכמתו.

אם כך ישאל השואל כיצד זה שאנו רואים במציאות ענינים שהם נראים לנו כמעשה

עוול ושאלת צדיק ורע לו – על כך יאמר המאמין כי הדברים בהשגחה פרטית כפי

חיוב המשפט ולא תמיד נידע בבירור היאך נהיינו זכאים או חלילה חייבים. ועוד

עלינו לדעת שהדברים נבחנים בסופם. ומדבר זה ברח הפילוסוף כברוח מפני האש

מכיוון שברצונו העז להפריד את עבודת ה' מכל דבר אחר במציאות ולמנוע את

השיתוף לא יכול היה לקשור בין מצבו של האדם בעולם לעבודת ה'. לכן סבר שאם

הוא יודה בהשגחת ה' בעולם הרי כביכול הוא תלוי בו או מצפה לו וזוהי בדיוק

 האמונה במישור שאינו לשמה וכבר שללו חז"ל דעה זו של הפילוסוף באומרם
מתוך שלא לשמה יבוא לשמה וזוהי האמת ללא ספק שראוי לסבור אותה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים