תחיית המתים
 
 

 

 

 

 

 

 תחיית המתים - זהו היסוד היחידי שאינו ניתן להוכחה ולפיכך אין

לנו אלא להאמין בו כפשוטו 

  

 דעת הפילוסוף הינה שהצדיק הוא זה שזוכה לתחיית המתים בעת שהוא מקיים את מצוות

ה' בזמן הזה והביא ראיה לדבריו  מדברי הרמב"ם שתחיית המתים הינה רק לצדיקים. ולכן

 סבר שתחיית המתים הינה משל לחיי הצדיק בעולם הזה. ואין הדברים אלא תיאור מצבו

של הצדיק הדבק בה'. ובודאי שהצדיק נקרא חי וזה תואם גם לדברי חז"ל אבל היכן מצא

אצל הרמב"ם שזה נכון לחיי העולם הזה בלבד ? והיכן מצא שלילת התחייה לאחר חיי

העולם הזה. הלוא ידעת דברי הרמב"ם בהקדמתו לפרק חלק שאין דת ואין קשר עם

האומה היהודית למי שאינו מאמין בכך, אלא שהיא לצדיקים בלבד. והיאך יחיו הרשעים

והם מתים אפילו בחייהם, וכך אמרו עליהם השלום רשעים אפילו בחייהם קרואים מתים

וצדיקים אפילו במיתתן קרואין חיים, ודע שהאדם ימות בהחלט ויפרד למה שהורכב ממנו.

ובמאמר תחיית המתים אמר שהוא אחד מהמופתים ומבואר מאד שעניינו מובן ואין שם

אלא להאמין בו לבד, כמו שבאתנו ההגדה האמיתית והוא עניין יוצא חוץ לטבע המציאות

ואין ראיה עליו מצד העיון ואמנם ינהג מנהג הנפלאות כולם ויקובל.

 

 "אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים