אחדות הבורא

 

 

 

 

 הקב"ה שורה בכל המציאות אולם יש שם מקום בו נמצאת השכינה ואינה זזה משם כמו שנפשו של אדם שורה בכל גופו אבל מרכזה במוחו

  

אין ברורה ופשוטה מהעובדה שהוא-יתברך הינו אחד ואינו שניים, כי אילו היה מורכב משניים, היה האחד נבדל במשהו מהשני או בעל יתרון עליו במהות או ביכולת, ואם כך לא היה הראשון ראוי להיקרא אלוה. לפיכך, אמר הרמב"ם, המצוי הזה הוא ה' יתעלה והוא אחד, ורק לו ראוי לקרוא באמת אחד, כיוון שכל 'אחדות' אחרת ניתנת לחלוקה והוא-יתברך אינו מתחלק כיוון שאינו גוף. ויתרה מזו, היעדר תאריו של הקב"ה מחייב אפילו את שלילת כינויו "אחד" כסיפרה במניין, כגון הנאמר במשפט "אחד מתוך כמה", שכן קיומו-יתברך עמוק אפילו מה"אחד" הלז, כי הוא-יתברך הינו "אחד" רק בבחינת העילה האחת של הכול - לא "אחד" בבחינת מציין של אחדות המין או אחדות הסוג; לא כאף מצוי מורכב אחר המתחלק ל'אחדים' רבים, ולא אחד בבחינת גוף בתוך מניין של רבים שניתן לחלקם ולפצל את חלקיהם עוד ועוד עד בלי סוף - אלא "אחד" שאין אחדות כמותו בשום דרך וצורה. על יסוד זה, אמר הרמב"ם, על יסוד האחדות, נאמר "שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד".

ועוד אמר: דעו כי כי פועל המציאות וסיבתה הראשונית הינם בבחינת "אחד" שגם עליו נאמר, "שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד". דבר זה צוין גם ברוב המדרשים כאשר אמרו "...על-מנת לייחד את שמי; על מנת לייחדני", כי הוא-יתברך הוציאנו מן העבדות והעניק לנו מן החסד והטוב רק על-מנת שנאמין בייחודו, ועל-כן אנחנו חייבים להאמין בכך ולקיים את 'מצוות הייחוד'. מכאן נובעת גם המצווה להאמין במלכות-שמים, שכן קבלת עול מלכות-שמים הינה הודאה בייחודו.

והנה יסוד זה באמונה ללא ספק הפילוסוף קיבל וביאר."אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים