תורה מהשמים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תחילה נבהיר מושגים: 'התורה שבכתב' היא חמשת חומשי תורה. 'התורה שבעל-פה' היא בעצם 'פירוש המצוות' וההדרכה לגבי קיומן - התלמוד ובכללו המשנה, התוספתא, מדרשי-ההלכה והגמרא.

 

והנה, אף שהתורה באה משמים, הפילוסוף הגיע לקביעה קיצונית המהווה עיקר מרכזי בפרשנות הרמב"ם שלו: לגביו, התורה שבעל-פה עומדת מעל התורה שבכתב, מפני שלא היתה לתורה שבכתב שום משמעות אלמלא התורה שבע"פ. במלים אחרות, הפילוסוף קובע כי אילו היה ניתן להעלות על הדעת שהתורה שבכתב לא היתה ניתנת, לא היינו חסרים דבר מבחינת קיום המצוות, שהרי כל קיומן נעשה בהוראת התורה שבע"פ בלבד.

 

אין צורך לומר כי האמת אחרת. התורה שבכתב והתורה שבעל-פה אחת הן, והקב"ה נתן לנו את שתיהן - את התורה הקרויה 'תורה שבכתב' ואת התורה  הקרויה 'תורה שבעל-פה'. זו האחרונה הוא פירושה המקובל של התורה, כפי שנלמד ע"י חכמים על-פי המידות שהתורה נדרשת בהן, או כפי שנתקבל כ'הלכה למשה מסיני'. יתרה מזו: יש אף מסורת הגורסת כי משה רבנו עצמו היה מלומדי התורה שבעל-פה.

 

עמדת הרמב"ם בנושא זה חד-משמעית: כל התורה הנמצאת בידינו כיום, היא התורה שניתנה למשה מפי הגבורה, כלומר 'הגיעה' אליו כולה מאת ה'. ל'הגעה' זו קוראים לעתים על דרך ההשאלה 'דיבור', כאילו ה' מסר את התורה למשה במלים, אך בעומקו של דבר איש אינו יודע את איכותה ומהותה של אותה 'הגעה'.

 

לגרסת הרמב"ם, תחילה התורה 'הגיעה' אל משה, ולאחר-מכן אמר משה שגם פירושה המקובל 'הגיע' מפי הגבורה.

 

טעותו של הפילוסוף היא בכך, שבעצם הפקיע בצורה דקה-מן-הדקה את קדושת התורה שבכתב, באומרו שנתקדשה רק ע"י חכמי התורה שבעל-פה. דבר זה נכון אמנם לגבי הנביאים והכתובים, אלא שבהחילו כלל זה גם על חמשת חומשי תורה, מנסה הפילוסוף להעמיד את היהדות כולה רק על ההלכה (התורה שבעל-פה)

 

לכאורה יש צדק בדבריו, שהרי נאמר בגמרא "אין לו לקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה" - משפט המחזק את שיטתו - אבל היסוד שהרמב"ם העמיד עבורנו, קובע כי התורה מסורה בידינו מסיני, וחכמי התורה שבעל-פה למדו אותה בדרכי הלימוד המקובלות ומסורות בידיהם גם הן מסיני, ומתורה זו שבעל-פה נגזרה ההלכה. דבריהם ולימודם במסגרת התורה שבעל-פה הינם אלוקיים, וכל הלכה והלכה שבתורה שבעל-פה; כל תיבה ותיבה בתורה זו וכל אות ואות, נכתבו ברוח הקודש. מסיבה זו נוכל ללמוד מהתורה שבעל-פה אורחות התנהגות, מנהגי חיים, מידות ודעות נכונות וישרות - גם אם לא יהיו 'הלכה למעשה' בכל רגע נתון בכל עניין ועניין.
 
שיעורי תורה מישיבת בית אל.
 
<IFRAME src="http://www.yeshiva.org.il/midrash/outershiur.asp?id=2222" width=XXX height=YYY SCROLLING="yes" frameborder="0"></IFRAME>
 
 
שאלות ותשובות מישיבת בית אל 
 
<IFRAME src="http://www.yeshiva.org.il/rss/torahtm.aspx" width=XXX height=YYY SCROLLING="yes" frameborder="0"></IFRAME>
 
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים