מצגת על גישות שונות באמונה בדגש על אמונת הרמב"ם
 
 
                          
  

                                              הקדושה

הפילוסוף גרס כי "אין קדוש אלא אחד" וכל קדושה אחרת אינה אלא קדושת המצוות שציווה עלינו ה' יתעלה. הדבר נכון ללא כל ספק, כיוון שכל המציאות תלויה בו ואילו הוא אינו תלוי לא במציאות ולא באיש מאישיה בשום אופן וצורה. כדי למנוע כל טעות בדבר העדר התלות של הקב"ה במציאות, נאמר כי ה' אמנם מחויב המציאות, אך בד-בבד נבדל ממנה ומכל אשר בה, ורק אותות השגחתו וניהולו ניכרים במציאות - אך לא למעלה מכן.

מסיבה זו - שהכול תלוי בו בעוד שהוא לא תלוי בדבר - אמר הפילוסוף שה' לא יתואר או יכונה בשום 'שם קדוש', אלא ייאמר עליו 'הוא יתברך', וכך נרחיק את האפשרות שנכנה את ה' בשמו של אחד המקומות הקדושים, ויתרה מזו - שכך גם נימנע מלייחס קדושה לממצא גשמי.

בהמשיכו בשיטתו, הפילוסוף נמנע אפילו מלכנות את האבות בתואר "האבות הקדושים", כדי שלא נייחס משמעות של קדושה לכל עצם במציאות - לא לעצם דומם ולא לאדם, ויהא נעלה ככל שיהיה. בכל מקרה, הפילוסוף תמיד הרחיק מכל עצם חי או דומם במציאת כל תואר של קדושה.

להרחקה זו מטרה נוספת, שה]ילוסוף מצא לה סימוכין בדברי 'המשך חכמה' - שכל הקדושה הינה רק מצד קבלת המצוות, לכן הוא קורא לקבלת המצוות "קדושת המצוות".

כך גרס הפילוסוף. עם זאת, ידוע שגם הפרוש ייקרא לעתים "קדוש", כמו-גם האבות הנקראים "קדושים" כיוון שביטלו את כל רצונם האישי מלפני השם וכיוונו את כל רצונם רק אליו יתברך.

הראיות להיתר זה לקרוא אדם חכם הראוי לכך בשם-התואר "קדוש", מצויות בשפע בדברי חז"ל ובדברי הרמב"ם.

בדברי חז"ל, כבר יודעים אתם את אמירתם, "מה הוא קדוש, אף אתה היה קדוש" לפחות מצד ההידמות לקדושתו וההליכה בדרכיו. באשר לרמב"ם, הרינו למדים זאת מעדותו אודות ר' יהודה הנשיא שהוא "קדוש"(בהקדמתו למשנה).

                                                  * * *

תכלית כוונתו של הפילוסוף היתה למנוע את השימוש במושג 'קדושה' לצורכי חולין, כמו-גם למנוע את ייחוס        
התואר הזה 'קדוש'  לאתרים בארץ ישראל המקובלים כקדושים, ואפילו לכותל-המערבי שריד בית מקדשינו.         

אנשים משתמשים במושג הקדושה גם במקרים אלה,אמר , כיוון שהם סבורים שהתייחסות זו הינה עיקר בדת ישראל, אך גדולי-תורה כבר אמרו - והפילוסוף מביא הוכחות מדבריהם - כי ארץ-ישראל אינה סובלת עוברי עבירות (ואפילו אם אינן אלא כינוי אתרים המצויים בה בשם-תואר הנגזר ממושג הקדושה) ועבירות הנעשות בה 'מכבות' ובעצם מבטלות את המצוות הנעשות בה. מכאן, סיכם הפילוסוף, שאין לייחס למקומות אלה קדושה, כיוון שהייחוס הזה מהווה, כאמור, חטאים ועבירות ה'מכבים' את המצוות ומסירים את הקדושה האמיתית מכל מקום שחולל.

והנה עמנו נתקדש לה' בקדושת המצוות, וקדושת המצוות לא תסור מאיתנו אע"פ שחטאנו. יתרה מזו. ככל שהאדם פורש יותר מתאוות העולם הזה, כך הוא מתקרב יותר לקדושה, וראה את הדברים שאמרו בעניין זה ר' פנחס בן יאיר בברייתא והרמח"ל ב'מסילת ישרים'.

אם-כן, עלינו ליטול מדברי הפילוסוף בעניין הקדושה רק דבר אחד - את אזהרתו המפורשת שכל איש חכם ובעצם 'כל החי' חייבים לתת עליה את דעתם - שחובתו של כל אחד ואחד מאיתנו היא להיזהר ביצירת מושגי קדושה שאינם במקומם, כדי שלא לחלל ח"ו את שם קודשו. 
 

                      יהודי וחבר יקר תרום לגמ"ח השקוף

אם ברצונך להיות שותף לזיכוי הרבים במצוות תפילין או/ו אם ברצונך לקיים את הוראת הרבי (נשיא ישראל האמיתי) לזכות יהודים במצוות תפילין אנא תרום לגמ"ח התפילין(הגמ"ח השקוף) של בית הכנסת.

 אנחנו מוכנים לקבל רק תרומות מאהבה על מנת לחזק את הקשר כדברי האדמו"ר שמי שפגם בקשר למעלה יעשה קשר כפול למטה.

 הגמ"ח פועל בהמלצת הרב מרדכי אליהו שליט"א, הרב יעקב אריאל  שליט"א, הרב צבי כהן שליט"א ובהמלצת השכל הישר.

 פעילות הגמ"ח עפ"י ביקורת ציבורית ודו"ח הוצאות והכנסות המפורסם אחת לשנה לפני ראש השנה, כל הספרים פתוחים למבקש לראותם. קבלה וברכה ניתנת לכל תורם.

 הגמ"ח מסבסד רכישת תפילין, השאלתם, בדיקתם ותיקונם עבור מיעוטי יכולת או/ו עבור חוזרים בתשובה או/ו מתחזקים בתורת ה', כמו כן הגמ"ח מעניק מידע כתוב על מצוות תפילין ואת הנוסח.

 עד כה סבסד הגמ"ח עשרות זוגות תפילין וסייע לאחים לקיים את הציווי "וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך" וזאת למען תהיה תורת ה' בפינו בשלושת הלבושים של הנפש האלוקית והם: מחשבה, דיבור ומעשה.

לא יהיה יהודי שלא יניח תפילין בגלל מצבו הכלכלי ומי שאיננו מניחם עדיין מסיבה אחרת יהי רצון שיתרפא בגשמיות וברוחניות ויניחם.

תרומות ניתן להעביר לק' משה רבפוגל(0506714661),לר' צבי הדסי. או/ו לר' יחיאל זכריה לולו או/ו ישירות לחשבון 091555 בסניף בנק הפועלים ברחוב תרצה שבאיזור מרום נוה סניף 546.
 
 

ב"ה

 

דף מידע – יהדות

 

  יהודי/ה יקרים – שלום רב!

מצורף בזאת אתרי אינטרנט ומספרי טלפון, היכולים לסייע ולהרחיב את ידיעותיך:

אתר הידברות: הרצאות בנושאים מגוונים כגון:בחירת שם מתאים, מציאת זיווג, חלומות, פרנסה, חינוך ועוד www.hidabroot.org, טל':03-6166614

 

ארגון ערכים מקיים סדנאות מומלצות בחום! למגזר שאינו דתי - מניסיון כל אשר השתתף נהנה, התכנים עשרים ומגוונים וללא שום כפיה, מתאים ליהודים שאינם מקיימים אורח חיים דתי בנושאים: חינוך, חיזוק קשרים במשפחה, סופי שבוע לרווקים/רווקות , הכוונה במציאת זיווג ועוד: http://www.arachim.org טל':03-5793035

 

אתר שורשים לצמיחה רוחנית מחודשת, הרצאות במגוון נושאים (לגברים ונשים),

לימוד אישי. רחוב פאירברג 13 ת"א   http://www.shorashim.info

 , טל':03-5603243

 

אתר צעירי חב"ד:עזרה לנזקקים, הכוונה בהנחת תפילין, הכשרת נערים לבר מצווה,

לימוד פנימיות התורה, מחנות קיץ וקייטנות, ולכל עניין יהודי

http://www.chabad.org.il/, טל': 072-2770120

 

אתר אמונה:הרצאות לאנשים שאוהבים לחשוב בנושאים: פיזיקה, אגרונומיה, אסטרונומיה, חינוך, שאלות ותשובות- הרב יוסף צבי בן פורת  www.emuna.info.

 

מרכז מידע יהדות לכל שאלה 02-5811911

שאלות הלכתיות בימים א-ה בין השעות 19:00-23:00 - 1800200377

 

איילת השחר: חברה דתית ללימוד טלפוני לנשים :073-2322222

אשירה - נשיות יהודית באינטרנט, סרטים לצפייה ישירה ושיעורים לנשים.

איילת השחר: לימוד יהדות טלפוני לגברים: 1-800-202-502

ללמוד וללמד - פורטל

שיעורי תורה לשמיעה/צפייה קול הלשון: 03-6171041,

מספר מטכלי (עבור חיילים/חילות) 03-7777777, קול החסידות : 02-5381111

 

לימוד חוכמת הקבלה ופנימיות התורה עפ"י שיטת הרב אשלג זצוק"ל זיע"א.

 

ארגון לב לאחים מקיימים שיעורי תורה ברחבי הארץ:03-6145000

 

ארגון תהלים ארצי - קוראים תהלים בשבילך (חינם) 1-700-700-721

 

ברית יוסף יצחק - בריתות מילה חינם לתינוקות, ילדים ומבוגרים בארץ ובעולם

ע"י רופא או מוהל: 050-5209901,052-4778084, 1-800-222-770

 

  Вопросы по еврейской традиции:                                                                  

  Тел.: 03-9607588 доп. 133  с 12:00 по 18.00

    www.jewish.ru  Интернет:

  Эл.почта: meir@chabad.org.il

ב"ה

 

קבלת מייל חינם להעשרת הידע בתחומי היהדות:

שיחת השבוע חב"ד   השבוע בפרשה   הלכה יומית באי-מייל

קבלת עיתון למייל   אקטואליה                                   

סרטים מומלצים :

חשיבה חיובית  שיעורים בספר התניא  מוות קליני

סרטים לצפיה ישירה    שמירת הברית

   סרטי מיסטיקה וקבלה  סרטי ילדים

 מאת הרב יחיאל יעקובזון, בעל ניסיון של עשרות שנים בחינוך. יסודות בחינוך

בהמשך לדף מידע יהדות, מצ"ב ידיעות אשר צברנו במהלך השנים, ובחסדי ה' יתברך אשר לא תמנו, מובאים כאן לזיכוי הרבים: קיימת חנות למכירת ספרים ודיסקים ברחוב השומר 74 בני ברק (החנות ממוקמת בכניסה לבני ברק מ- קוקה קולה מצד שמאל) בקומה רביעית, הטלפון בחנות:03-6771499, החנות מוכרת ספרים רבים ללא מטרות רווח! כגון:סידורים, חומשים, ספרי ילדים (10 ₪ כריכה קשה) הלכה, ספרי הרב זמיר כהן (המהפך, הצופן ועוד) במחיר עלות , נציין כי במידה ורוצים לרכוש ספרים לעילוי נשמת, להצלחה וכד' מומלץ לרכוש מהחנות הנ"ל- מהכרות של שנים, לא מצאתי חנות ספרים זולה מזו בכול הארץ, כמו כן ניתן לרכוש בחנות הנ"ל דיסקים לשמיעה/צפייה בעלות 1-2 ₪ לדיסק,

שעות הפתיחה 14:00-22:00 כל השבוע ללא ימים שישי ומוצ"ש, ירבו כמותם בישראל!

בהמשך לאמור, מצאתי סדרת ספרים לילדים "אוצר אגדות נ"ך" – המתאימה לכל ילד באשר הוא! לגילאים 6-120, הסיפורים על הנביאים והכתובים לפי סדר, באופן מיוחד מאד- שזורים בה אגדות רבות מהתלמוד הבבלי והירושלמי, מדרשים, זוהר ועוד,

והכול בשפה השווה לכל ילד (הנני משתדל לספר לילדי לפני השינה סיפור, אציין כי כאשר הסיפור מתוך הספרים הנ"ל-קיימת הקשבה מלאה, הספרים הנ"ל מתאמים גם למורים).

הספרים הנ"ל נמכרים ברחוב רש"י 12 בני ברק, טלפון בחנות:03-5700261,

 03-6187489 רעיון מבורך להקליט את הסיפורים מהספרים "אוצר אגדות נ"ך"- לילדי ישראל- לזיכוי הרבים, ולהכניס אל תוך אתר קול הלשון- שיעורים לילדים

 

להלן שמות ספרים מומלצים! המתאימים ליהודים הרוצים להרחיב את ידיעותיהם בנושאי יהדות (הספרים בשפה השווה לכל נפש):

סדרת ספרי שפתי חיים מאת הרב חיים פרידלנדר זצ"ל זיע"א טל:03-6181949,

03-6769117 (ספרים עמוקים עפ"י תורת הרמח"ל זצוק"ל זיע"א)

סדרת ספרי באר משה מאת האדמו"ר מאוזרוב זצ"ל זיע"א טל:03-6185111

ספר מדיטציה יהודית מאת הרב אריה קפל זצ"ל זיע"א –סטימצקי.

ספרים: שיעורים בספר התניא, קונטרס ומעין, אהבת ישראל, קונטרס העבודה, למען תצליח -ליקוטי הוראות ועצות להצלחה בעניני פרנסה ועסקים , חסידות מבוארת בנושאים: מועדים, שבת, בפר חב"ד בטל:03-9606018 או באתר חב"ד שופ

אביעה תפילות וסגולות בהוצאת ישיבת "כסא רחמים" בני ברק  טל:03-6767163/4 - סדרת ספרים האוגדת תפילות וסגולות לחיים טובים ולשלום.

ספר המידות רבי נחמן מברסלב זצ"ל זיע"א, ספרים מאת הרב שלום ארוש:בגן האמונה, בשדי יער, בגן השלום (ספר לגברים המתאים לכל גווני הקשת הישראלית, מעולה להכוונה), חכמת נשים (מיועד לנשים, נותן כלים מעשים לשלום בית), ניתן להשיג במוסדות חוט של חסד טל: 02-5812210

 

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנזכה אנו וכל זרענו לזכות את הרבים מתוך שמחה וטוב לבב, ובריאות איתנה,ובהרחבה מופלגה ברוחניות וגשמיות וזכות התורה הקדושה תגן בעדנו ובעד כל זרענו ובעד כל ישראל אמן כן יהי רצון נצח סלה ועד.
 
תודה לר' אביהו חדד המזכה את הרבים על דף זה
 
 

 "אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים