פרשת השבוע
פרשת וישלח
חזרה
 

פרשת "וישלח"

ויט כסלו

מדוע באמת לאחר שכבר נקרא שמו של יעקב ישראל נקרא הוא גם בשם יעקב ?, זאת בניגוד לאברהם שעליו (על אברהם) הגמרא אומרת שכל מי שקורא לאברהם אברם עובר על הציווי "ולא יקרא עוד שמך אברם".

ההבדל בין 2 המדריגות יעקב וישראל :"יעקב" מורה שברכות יצחק באו אליו "בעקבה וברמיה" בכך שהתחכם להשיג את ברכות יצחק לעשו;ו"ישראל" מורה על מדריגה נעלית יותר, שבה אין הברכות מגיעות לו באופן של רמאות, כי אם ב"שררה ובגילוי פנים".

לכן אומרים במוצאי שבת:"אל תירא עבדי יעקב וכו'" כפי שמבאר שם בליקוטי תורה שכן בשבת בני ישראל הם בבחינת "ישראל", ואינם צריכים אז לעבודה וליגיעה של בירורים. אבל במוצאי שבת, כשיש שוב לרדת למדריגת "יעקב עבדי", בעבודת הבירורים של ששת ימי החול, אז קוראים מלמעלה לכל אדם:"אל תירא עבדי יעקב" שלא יירא לרדת לדרגת "יעקב עבדי"; ואין זה רק ציווי אל תירא, כי אם גם נתינת כח ועוז לא לפחד ולעשות ה"עבודה" בשמחה, והשמחה מקלה וממהרת את העבודה, לראות "שכר טוב בעמלו", עד שזוכים ל"יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים".(שיחת יו"ד שבט).


חזרה לראש העמוד
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים