פרשת השבוע
פרשת ``שמיני``
חזרה
 

                                       

                  פרשת "שמיני"

בשנים רבות הפרשה נקראת לאחר ספירת העומר אותה אנו מתחילים לקרוא

בחג הפסח. על הפסוק "ויהי ביום השמיני" שואל הכלי יקר, מדוע מכנה הכתוב

את היום שלאחר ימי המילואים בשם "שמיני" שהמשמעות הינה שהוא המשך

 לימי שבעת המילואים בהם נחנך המזבח ? מתרץ הכלי יקר שכל "שמיני" הינו

 במשמעות קודש הנעלה מ"שבעת ימי הבניין"ולכן מילה ביום השמיני דוחה את

 השבת. אולם הקושיה עדיין קיימת מכיוון שאם ה"שמיני" הינו נבדל לחלוטין

  עדיין נשאלת השאלה מדוע הוא מכונה בשם נפרד אין לו לכאורה כל שייכות

לשבעת ימי המילואים ?

והנה התשובה לכך היא שכל הגילויים לעתיד לבוא תלויים בעבודתנו עתה

אולם יחד עם זאת ישנה מדרגה שהינה נעלה ממה שהעבודה יכולה להגיע אליה.

 מדרגה זו נקראת מתנה והיא קיימת גם לגבי השבת שעליה אמר הקב"ה למשה

"מתנה טובה יש לי בבית גנזי שבת שמה", כלומר מדרגה זו איננה ניתנת כשכר

על העבודה אלא היא מבטאת את קורת הרוח של נותן המתנה אולם כדי לקבל

 (אע"פ שהיא נעלה ממה שהעבודה יכולה להגיע אליה) יש צורך לסלול אליה דרך

 באמצעות העבודה.

וכך גם ביום השמיני שבו נאמר "כי היום ה' נראה אליכם" – ע"י העבודהשל

שבעת ימי המילואים נסללה הדרך לעבודה של "יום השמיני" ואע"פ שבכוח

 העבודה של שבעת ימי המילואים לא ניתן היה להגיע אליה – הרי העבודה

 של שבעת ימי המילואים סללה את הדרך למדרגת ה"שמיני".

וזהו גם הקשר ל"ספירת העומר " בתורה כתוב "תספרו חמישים יום" בפועל

 

אנו סופרים רק 49 יום מכיוון שהמדרגה שאליה מכשירה הספירה ניתנת רק

ביום החמישים – הוא יום מתן תורה – כי גם את שער החמישים מקבלים

 בני ישראל ע"י עבודתם.

ספירת העומר מבטאת את קורבן העומר ובקורבנות הלילה הולך אחרי היום,

 לעומת זאת בספירה אנו סופרים בלילה והיום הולך אחרי הלילה. זאת,

מכיוון שגם בספירת העומר בדומה ל"יום השמיני" יש 2 עניינים. האחד

 ההתכוננות לגאולה העתידה, הרי "משכרה ניידע מהותה" ולכן אנו סופרים

את הימים מעת ההקרבה ועם זאת הספירה עצמה – מכשירה את העולם

לגילוי – דווקא כסדר הבריאה: "ברישא חשוכה והדר(אחר כך) נהורא(אור)".

כלומר, שבעבודת הספירה ישנו כוח של קודשים, גילוי אור מלמעלה, שיהיה

נמשך על ידי עבודת הספירה, בפנימיות העולם, בגאולה האמיתית והשלימה

 ע"י משיח צדקנו, בקרוב ממש.


חזרה לראש העמוד
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים