פרשת השבוע
פרשת פנחס
חזרה
 

פרשת "פנחס"

מדוע נאמר "פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי" ?

בשאלה זו התחבט בעל הספר הקדוש "מאור ושמש" שכן לכאורה היה

צריך להיות כתוב "הסיר", כי המשמעות של המילה "השיב" הינה כביכול החזיר שחמתו של הקב"ה כביכול "חזרה" ולא הוסרה בעקבות מעשה קידוש ה' של פנחס.

אלא שההסבר לכך הינו ש"חמתי" הינו אותיות "חתמי" פירוש הדברים הינו שחותם הברית של הקב"ה סר מעל בני ישראל לאחר שזנו עם בנות מואב ואילו פנחס במעשיו קידש את ה' והחזיר (כלומר "השיב") את חותם הברית וזה הטעם שהכתוב אמר "השיב".

ועוד נשאל מדוע נאמר "פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן" ?

לכאורה מדוע פנחס מתייחס לאהרון הכהן ? הרי השבטים קראו לו "בן פוטי" שמצד יחוסו הוא "מפטם עגלים לעבודה זרה", כי פנחס מצד עצמו לא היה כהן שהרי הכהונה נתנה רק לאהרון ולבניו שנתקדשו עמו. אלא ההסבר לכך הינו שפיטום עגלים לעבודה זרה הינו מעשה אכזרי שמשמעותו הינה לפטם את העגל על מנת לשחטו אחר כך. והנה השבטים רצו לרמוז שמעשהו של פנחס היה משום שניחן במידת האכזריות מצד יחוסו ולפיכך הרג את המדינית ואת נשיא אב לשמעוני. והנה בא הכתוב ויחסו לאהרון שהיה אוהב שלום ורודף שלום, כלומר, פנחס עשה את מעשהו לא מפני יחוסו אלא מפני שראה מעשה ונזכר בהלכה ולכן זהו מעשה של קידוש ה' נטול רצונות או/ו כוונות אישיות.

ביאור עניין מסירות הנפש בכללותו

מבואר בספר התניא הקדוש שכל עניין עבודת ה', כלומר, קיום כל התורה והמצוות תלוי בדבר זה שיזכור האדם תמיד עניין מסירות הנפש. במסירות הנפש עצמה קיימות דרגות שונות. האחת הינה כאשר האדם מוכן למסור נפשו, אבל מסירות הנפש הינה במסירה ובהגבלה כל אימת שמגיע לידו עניין של תורה ומצוות הכרוך במסירות נפש, הוא מעיין בשולחן ערוך, ואם על פי שולחן ערוך הוא מחייב למסור נפשו על דבר כזה, הרי הוא מוסר נפשו. והנה אמיתת העניין של מסירות נפש הינה להיות מסור להקב"ה ללא שום הגבלות, רק אז ה"מסירות נפש" נעלית לגמרי מטעם ודעת, ללא כל חשבונות.

ביאור עניין מסירות הנפש של פנחס והחידוש שבו.

ובכך התבטא החידוש ב"מסירות נפש" של פנחס:נוסף על כך שהיה בו עניין מסירות הנפש בכללותו, מסר את נפשו גם על דבר כזה שעפ"י דין אינו חייב לעשותו(אדרבה אם היה שואל בית דין הרי אין מורין לו כך).

הקשר בין פנחס לבין הגאולה העתידה להיות

הגאולה העתידה תבוא דוקא ע"י עבודה כזו של מסירות נפש, שאינה מדודה ע"י חשבונות, התגלות בחינת היחידה (בנשמה) שתביא לגילוי בחינת היחיד. וזהו מה שאומרת הגמרא על הפסוק "ושמתי כדכד שמשותיך":"חד אמר שוהם וחד אמר ישפה אמר להו הקב"ה להוי כדין וכדין". שוהם הינה אבן טובה ומאירה באור נינוח ואילו ישפה היא אבן טובה המסנורת בברק אורה. ובזה מתבטאת המחלוקת האם גילוי האור של הגאולה העתידה יהיה בדרך המשכה מלמעלה למטה , כלומר "שוהם" או ע"י זיכוך והעלאה מלמטה למעלה, כלומר, "ישפה". והנה הקב"ה אומר "להוי כדין וכדין", כלומר, שיהיו שניהם כאחד. והאור שיאיר לעתיד לבוא לא היה עדיין כמותו, שיהיו בו שתי המעלות יחד:אור מלמעלה ללא שום הגבלות ואור מלמטה למעלה (שיבוא ע"י עבודת האדם בפנימיות).

 

 


חזרה לראש העמוד
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים