פרשת השבוע
פרשת יתרו
חזרה

פרשת יתרו

החידוש במתן תורה הוא לחבר ולאחד מעלה עם מטה ומטה עם מעלה. לפני מתן תורה הייתה הגזירה:"השמים שמים לה' והארץ נתן לבני האדם", רוחניות וגשמיות היו שני עולמות שונים שלא היו יכולים להתמזג יחד. ובמתן תורה ביטל הקב"ה את הגזירה.

לפיכך, המצוות שאנו מקיימים לאחר מתן תורה, יש בהם כוח להמשיך קדושה גם בדברים הגשמיים, שהגשמי עצמו יהיה קדוש, ולכן ברוב המצוות ככולן, דרושים לדבר הגשמי כמה וכמה עניינים כדי שאפשר יהיה לקיים בו המצווה.

העניין האמור לעיל שנתחדש בעת מתן תורה, מרומז גם בעשרת הדברות. הדברות הראשונות, אנוכי, לא יהי' לך וכו' מבטאות ומגלות את העניינים הכי עמוקים באחדות השם. ואילו האחרות מכילות ציוויים פשוטים כל כך כמו לא תרצח ולא תגנוב, המובנים גם בשכל האנושי הממוצע. ובכך שהקב"ה כלל בעשרת הדברות את שני סוגי הציוויים, מרומזת ההתאחדות של המעלה עם המטה. הכוונה הינה שגם בציוויים של "לא תרצח" ו"לא תגנוב"; גם באותן מצוות המובנות בשכל האנושי, צריך שיהיה מורגש בהן היסוד והכוח האלוקי שבהן "אנוכי ה' אלוקיך".

הפרדתן של "לא תרצח" ו"לא תגנוב" מן ה"אנוכי" ו"לא יהיה לך" ומסירתן ביד בינת אנוש, לא תיתכן, קודם כל משום ש"על כל פשעים תכסה אהבה", ו"אהבתו העצמית עלולה לבלבלו כל כך, עד שעבירה תתפרש כ"מצווה"(ובודאי שאי אפשר להיזהר מ"לא תרצח" בדקות יותר כמו שפיכת דמים ע"י "הלבנת פני חברו". כשם שאם יניח אדם אצבע על עיניו, תסתיר האצבע הקטנה מצד זה שהיא קרובה אליו את כל העולם מסביבו; כך גם כיוון ש"אדם קרוב אצל עצמו", עלולה אהבת עצמו לכסות על הכול.

ואפילו אם הייתה אפשרות לקיים מצוות מצד שכל אנושי, הרי זו משימתו של האדם, לאחד את כל מעשיו אפילו הפשוטים ביותר, עם "אנוכי ה' אלוקיך". וזהו גם פירוש הלשון "אלוקיך", אלוקים שלך, שם זה מתייחס לנבראים ומציין את הבחינה בעלוקות המצמצמת עצמה לפי הנבראים, ויש מקום להשגת בחינה זו בשכל, אפשר לומר "אלוקיך" כלומר שאתה יכול להשיגו.

וזהו פירוש "אנוכי ה' אלוקיך". במתן תורה ניתן הכוח של "אנוכי" שאינו מוגדר בשום הגבלה, ומימנו בא החיבור של הוי' למעלה מטבע ושכל של נבראים עם אלוקיך, הדרגא של עלוקות באופן שהשכל יכול להשיג בה השגה כל שהיא, ודבר זה מתבטא במצוות:כאמור לעיל, שצריך לאחד את ה"לא תרצח" ו"לא תגנוב" עם הדברות הראשונות, "אנוכי" ו"לא יהיה לך", המכילים בתוכם את העניינים הנעלים ביותר של אחדות השם.


חזרה לראש העמוד
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים