מאמר העורך
תוכחות לתשובה
חזרה

  אתה הגבר דע כי מאין באת ולאין אתה הולך. אמירה, ידיעה ונשמה בך ומחשבה כנגד כולם. השמר לך פן יפתה לבבך מעבור על דברי רבותינו הקדושים שנוסדו בהררי קודש. בדרך אשר אדם רוצה לילך מוליכים אותו, חלילה לך מלשחרר מוסריך פן תאבד בדרכך. קשה לשוב לפניו ואל יפתה לבך שתשוב לאחר שחטאת לו. שים לבך לייסורי לבך אם תחטא לו שכן הנך יודע שאין נסתר מנגד עיניו. מה' כוננו מצעדי גבר ולא יוליך את האדם בדרך לא דרך כי ישר וצדיק הוא. אין פותחים לו לאדם פתח לחטוא אלא אם כבר כרה בור לעצמו. תהום לנגדך הישמר פן תיפול בה. אשה זרה לך כאש זרה ואין מי שיצילך ממנה אלא רצונך והחלטתך לשמור דבריהם. לכן, חזק ואמץ לבחור בחיים. שמח במעשיך ודע שעל כולם הנך נותן דין וחשבון לפניו יתברך. כל מעשיך יהיו לשם שמים ובכל דרכיך דעהו כי הוא יישר אורחותיך. והיה אם נלכדת ברשת העוון מהר והצל את עצמך כי מודה ועוזב ירוחם. והנה לאחר שביקשת רחמים ממנו, חזק עצמך לישר דרכך ולהדבק בו כי הוא חייך ואורך ימיך, ה' הוא נפשך האמיתית.

 


חזרה לראש העמוד
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים