שאלות ותשובות
חיפוש שאל שאלה מאגר שאלות
 |  מחשבת חב"ד  |  עצת חבקוק בנושאי מחשבה ודעת ביהדות
מנהגים והליכות  |  הלוח היהודי  |  ספרים וסופרים  |  התשובה  |  רפואה והלכה
קדושת הארץ ותרומות ומעשרות  |  הסטוריה יהודית  |  חכמים לדורותיהם  |  מחשבים לצורכי עבודת ה'
טכנולוגיות בשימוש הלכתי  |  שאלות וסוגיות בגמרא
לפי נושאים   לפי רבנים ומורים   שאלות חדשות
כותרת השאלה הנושא העונה
מי היה רבן גמליאל הזקן ? חכמים לדורותיהם הרבני משה רבפוגל
מהו הפירוש של שפתי חכמים ? חכמים לדורותיהם הרבני משה רבפוגל
הרבי מליובאוויטש היכן ? חכמים לדורותיהם הרבני משה רבפוגל
מתי חי רבי עקיבא ? חכמים לדורותיהם הרבני משה רבפוגל
בראשית רבה חכמים לדורותיהם הרבני משה רבפוגל
מה הקשר בין עשרת הרוגי מלכות למכירת יוסף הצדיק ? חכמים לדורותיהם הרבני משה רבפוגל
מי היה רבן גמליאל? חכמים לדורותיהם הרבני משה רבפוגל
מי היה החזון איש ? חכמים לדורותיהם הרבני משה רבפוגל
יהושע בן פרחיה ואותו האיש חכמים לדורותיהם הרבני משה רבפוגל
מי היו חכמי המשנה ומי היו חכמי התלמוד?! חכמים לדורותיהם הרבני משה רבפוגל
עמוד קודם    1  2  3  4  5   עמוד הבא

* חבקוק הינו מרכז האתר.
* המורים המופיעים באתר אינם בהכרח נושאי תואר רשמי של מורה."אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים