נבואת משה

 

 

 

 

,תורת משה הינה העדות היחידה והבלעדית לכל באי עולם על תכלית האדם 

 

 

 

דעתו של הפילוסוף בעניין יסוד זה הינה בעקבות עיקרי דבריו של הרמב"ם, ודבריו של הרמב"ם בעניין זה ידועים. ובכל-זאת, הפילוסוף הוסיף על כך פרשנות משלו: בדבריו על משה רבנו, גורס הפילוסוף כי הרמב"ם מתכוון גם להתנצח עם מוחמד, האיש שהמוסלמים מכנים "נביאנו", ומטרתו העיקרית של הרמב"ם בדברים אלה, היא בעצם לשלול את נבואתו של מייסד האיסלם.

 

על אמירה זו, יש לשאול את הפילוסוף, "הלמענך תיעזב ארץ?" האם יעלה בדעתך, שאמירתך באמת נמנית עם 13 העיקרים באמונה, שהרמב"ם אמר עליהם שכל מי שמקבלם ומאמין בהם באמת נמנה עם כלל ישראל; שכל המאמין בהם  ראוי לרחמי שמים ככל יהודי אמיתי, ואף אם חטא, הוא נכלל בכלל בני ישראל? האם הפילוסוף רוצה לומר כי יסוד ראשוני זה באמונתנו הנמנה עם 13 העיקרים, נכתב ע"י רבנו הרמב"ם אך ורק כדי להראות שאמונתנו צודקת ונכונה מאמונתם של המוסלמים?

 

הרי הרמב"ם לא השאיר חלל זה פתוח. בהתייחסו לנושא האיסלם ומאמיניו,

הרמב"ם כבר אמר באגרותיו, כי על-אף העובדה שאמונתם גם היא "אמונת הייחוד" כאמונתנו, אף כי מאמיני האיסלם אינם עובדי עבודה זרה, הרי ההשוואה בין אמונתנו לאמונתם הינה כהשוואה בין אדם חי לפסלו של אדם: אף שגם לזה תואר אדם וגם לזה, האדם חי והפסל אינו חי...

 

                                        * * *

 

האמת היא שהרמב"ם ליקט את 13 העיקרים של יסודות אמונתנו הטהורה, צירפם והורה לפרסמם, אך ורק מפני שאלה העיקרים המבססים בנו את ההכרה האמיתית בקב"ה ובתורתו.

 

עיקרים אלה, האדם לא יוכל להגיע אליהם בכוחות עצמו. במקרים נדירים, כאשר מדובר באדם מוכשר מאוד שיגע בלימוד שנים רבות, קיימת אפשרות שיבין מעצמו כי לא ייתכן שה' יתברך אינו קדמון, ולה' ורק לו ניתן לייחס את המציאות האמיתית. לאדם כזה סיכוי טוב להבין בשכלו את מהות הנבואה וההכרה הנבואית, וכן את האמת שביסוד עקרון משפט התורה, השכר והעונש. היכולת השכלית עשויה לעמוד לו גם בהבנת נושא ביאת המשיח כפי  שהכתובים מורים עליו (שלא ייתכן שלא יבוא במהרה בימינו) ומעל הכל - שהתורה לא תיבטל בשום נסיבות.

 

יצוין כי הנושא היחיד שהאדם אינו מסוגל לתפוס בשכלו הוא תחיית המתים. האדם יבין ויקבל זאת רק אם יבין ויכיר באמיתותם של דברי הנביאים והצדיקים המדברים על תחיית המתים.

 

כאן בא לעזרתנו קיבוץ 13 העיקרים, שרבנו משה בן מיימון קיבלם מהנביאים והצדיקים, ריכזם והפיצם, ואנו מקבלים אותם ממנו. במלים פשוטות, רבנו בן מיימון 'עשה עבורנו את העבודה'. הוא איפשר לנו להכיר ולקבל את 13 העיקרים בדרך קצרה.

 

מובן שאם ירצה פלוני להרחיב את הבנתו, יוסיף ללמוד ויעמיק, אך יש לכך סייג. כשמדובר ביהודי מהשורה (ולא יחיד-סגולה כמצוין לעיל) - אם ידרוש מעצמו להבין את העיקרים האלה עד תכליתם, לא יספיקו לו להשלמת הדבר כל ימי חייו.

 

אכן, טובה גדולה עשה לנו רבנו כשריכז יסודות אלה של האמונה, והביאם לפנינו בלשון קצרה, בשפה בהירה ובגישה אמינה. מעתה, לא נותר לנו אלא לבטוח בו - לסמוך עליו ועל דעתו כמו-גם על דעת הקודמים לו, שכאלה הם הדברים ואלה אכן יסודותיה של אמונת ישראל.

 

מצגת על גישות שונות באמונה בדגש על אמונת הרמב"ם
http://www.mrhavakuk.co.il/uploads/dafkal/doc/גישות שונות באמונה 18(2).pdf

 

 "אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים