בעולם הגלובלי והמחובר יותר ויותר, מה שקורה באינטרנט יכול להתעלות ולהשפיע על חיינו גם מחוץ…