הקיבוץ החברתי והמדיני בזמן הזה                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 בזמן הזה קשה הקיבוץ החברתי והמדיני כגלי הים הסוערים                                                

 

בזמן הזה הוקמה מדינת ישראל ע"י ציבור שחלקו מקבל עליו בפועל עול תורה ומצוות

וחלקו הינו כתינוק שנשבה כדברי הרמב"ם. טענתו של הפילוסוף לחקיקה דתית מפאת

ארועי הזמן וההתקדמות המדעית נראית כטענה שטעם בה אך העזתו בהכללת עניינים

שונים בחקיקה זאת הינה בעייתית. החקיקה הדתית החדשנית אותה מציע הפילוסוף דנה

במס' מישורים עיקריים של חיי הפרט והכלל של הקיום הדתי במדינת ישראל. בצד

החברתי (בעיקר בנושא מעמד האשה שכן לדעתו המעמד החברתי באלפי שנות תורה היה

כזה שבו הנשים לא עבדו ונחשבו נחותות מהגברים והא בהא תליא, מכיוון שלא נתנה להן

האפשרות ללמוד ולהתפתח נגזר מכך היחס אליהן. ובזמן הזה שבו השתנה היחס לנשים

מראשית המאה אין סיבה למנוע מהן את ההשתתפות הפעילה בחיים הציבורים, כולל

משרות שנחשבות משרות של שררה ולפיכך האיסור שקבע הרמב"ם שאין ממנין אשה

לתפקיד שררה יש להתאימו למצב החברתי הקיים כיום) , מבחינת ההיבט הרפואי

של הדת (ניתוחי מתים שהם הכרחיים לדעתו מכיוון שלטענתו הרפואה מתקדמת בזכות

אותם ניתוחים וצביעות הינה ההנהגה בה אנחנו מתרפאים באמצעות הרפואה שנבנתה על

סמך ניתוחי מתים של אחרים. ולכן או שנתרפא או שלא נתרפא בעזרת הרופאים ? אבל

אם אנו מחליטים להתרפאות בעזרתם עלינו לאפשר להם לנתח גם את מתי ישראל).

והעניין השלישי המתחייב לדעתו מהחקיקה הוא עניין השבת (והנה לדעתו הפרוגרמה

הדתית להנהגת המדינה עפ"י דת משה וישראל צריכה להיות אחידה לכלל הציבור וזה נכון

ללא ספק גם מצד חכמי התורה הרבניים. ולפיכך, למשל בעניין החשמל בשבת לא יתכן

שציבור דתי ישתמש בחשמל בשבת המופק בתחנות כח בהם חייבת העבודה להימשך

בשבת ע"י יהודים שאינם חלילה שומרי תורה ומצוות ולכן הוא מציע שגם כל המפעלים

התעשיתיים שפעולתם חייבת להימשך בשבת ימשיכו לתפקד באמצעות היתרים שתקנה

להם אותה החקיקה). והנה הצורך לדעתי קיים בהגדרת המסגרת לחקיקה זאת וראוי

שמסגרת זאת תיכתב ע"י חכמי התורה הרבניים כדי שלא נהייה פורצי גדר. אבל האם יש

למי מאיתנו יחיד או רבים כוח בזמן הזה לעקור אות אחת מדברי הרמב"ם הקדוש ? הגוף

של יהודי הוא קדוש ממש ולא רק בקדושת המצוות ולפיכך מצד הדת אנו נימנע מניתוחי

המתים. ואומות העולם הגויים שלא נצטוו על כך יעשו הם ניתוחי מתים לעצמם. והנה

תשובת חכמי התורה הרבניים הינה שהדברים מטופלים צעד צעד וכל עניין נדון לגופו וכך

ראוי לדעתי להיעשות. ומדוע אין אנו מחוקקים את אותה החקיקה ? תשובת השאלה הזאת

הינה בשאלה אחרת. מדוע אין אנו בונים את בית המקדש ? וזוהי השאלה שהפילוסוף

השיב  באומרו שלא יתכן שבית המקדש יבנה ע"י דור שיש בו בועלי נדות. ולפיכך

אין אנו מחוקקים את אותה החקיקה הדתית לא מפני שאין צורך בה. אלא מפני שהדור  

אינו כשיר לחקיקה זאת. ומוטב לנו להכשיר את מדותינו המוסריים. כלומר, בטרם נדאג

לאמיתתה של תורה עלינו לדאוג לשלומה והשלום הינו תיקון המידות. ואע"פ שהרמב"ם

אמר בשם הנביא "האמת והשלום אהבו". ולכאורה האמת לפני השלום. בזמן הזה יש

להקדים את ה"שלום" כדברי המדרש שבדורו של אחאב היו ישראל מנצחים במלחמה

אע"פ שהיו עובדי זרה מכיוון שהיה שלום ואחוה ביניהם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים