מטרתינו בהקמת האתר

קראנו לאתר "חבקוק" על שם: חסידות חב"ד, ברסלב והרב קוק שהם שלושת עמודי האור לעבודת ה' בשמחה, לקרוב הלבבות,לתיקון המידות ולדעות האמיתיות והנכונות שאחריהם יש לרדוף יומם ולילה, יחד עם זאת אנו רואים את עצמינו כתלמידיו של אדונינו הרמב"ם בכל עניני ההשקפה והאמונה שנבאר ונביא.

מטרתינו הינה להפיץ ולהאהיב את אמונת היחוד בקרב הציבור. כפי שאמר הרמב"ם בספר המצוות שכאשר הנך אוהב אדם תרצה לספר בשבחו ולספר מעלותיו, קל וחומר כאשר מדובר במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. והנה הסתמכנו בדברינו על הרב והמורה הגדול שביאר את עיקרי ויסודות האמונה האלה למען יוכל כל האדם בישראל ללומדם ולדעתם, כי העיון וההוכחה האמיתית בעיקרים אלה יקח זמן רב וקשה לפחות בהוכחת חלקם, כגון האמונה הנכונה בשלילת הגשמות שביאר אותה הרמב"ם ב"מורה" ושלל מאיתו יתברך כל תואר. לפיכך, הציב הרמב"ם ויסד את 13 עיקרי האמונה האלה כדי שידע כל איש מישראל מה נדרש ממנו. וגם אם שגה במה ששגה או טעה במה שטעה הרי בקבלו את 13 עיקרי האמונה והבנתם הינו נכלל בכלל ישראל מאמיני היחוד. ואם לא יקובלו עליו כבר יצא מכלל ישראל כפי שאמר המורה. והשלמתם של יסודות אלה הינה בקיום המצוות בפועל. הרמב"ם חי לפני למעלה משמונה מאות שנה ומאז ועד היום התפתחו חיי המחשבה והמעשה.

החסידות קיימת כבר למעלה מ 200 שנה ולפיכך רצינו להציגה במלוא הדרה ובעיקר חסידות חב"ד שעיקרה תיקון המידות, אהבת כל יהודי באשר הוא, תוספת חיות בקיום המצוות ולימוד תורה, שילוב בין הגשמיות לרוחניות, המתקת הדינים ושלטון המוח על הלב ע"י עבודה שכלית עם רגש של אהבת ה' והבריות מצאה בליבינו מקום. חסידות ברסלב שבתה את ליבינו בפשטותה והכוונתה לחיי שמחה והתבוננות אמיתית של האדם כי "אין שום יאוש בעולם כלל", לפיכך נביא מעט ממאמריו של מיסד החסידות שהאיר את עינינו בתורותיו. וכן תורת הרב קוק שהשקפתו חובקת את חיי הרוח והמעש כאחד והינה תורת ארץ ישראל, הינה יסוד גדול בהכרת האמת האחדותית ושילוב בין כל הדברים שכן חלקיה השונים של המציאות מעידים זה על זה ונסמכים זה מזה.
הנושא "מחשבה ודעת ביהדות" כולל פרקי מחשבה והגות ובהם עימות עם טיעוני אחד מגדולי הפילוסופיים שחי בתקופתינו


צור קשר : mrhavakuk@walla.co.il


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים