עיונים על   פרשת השבוע   

פרקי מחשבה ודעת ביהדות
האמונה והמדע
הבחירה החופשית
טעמי המצוות וחלוקתם
התשובה
תיקון המידות ומידת הביטחון
הקדושה
עבודה מאהבה
חכמת תורת החסידות
הצדיק
חיוב תלמוד תורה
ההשגחה
הקיבוץ החברתי והמדיני בזמן הזה
אהבת ישראל והאומה
הרחבות נוספות לעיקרי האמונה
חיוב ידיעתו והאמנת מציאותו
אחדותו
שלילת הגשמות
קדמות ה'
חיוב עבודתו
הנבואה
נבואת משה
תורה מהשמים
נצחיות התורה
ידיעת ה' מעשינו
הגמול והעונש
ביאת המשיח
תחיית המתים


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים