מי ומה אנחנו
נוהל הפעלת האתר    
א. האתר מנוהל ע"י הצוות הרוחני של בית הכנסת נוסח ספרד ברח' הראב"ע 4 רמת גן. בשאלות או בקשות נא לפנות למרכז הרוחני של האתר משה רבפוגל בכתובת הדואר האלקטרוני. בשאלות או פניות לגמ"ח של בית הכנסת, יש לפנות עפ"י רשימת הגמ"חים המפורטת תחת הנושא "בית הכנסת המאוחד".

ב. למרות שלנושאים המפורטים באתר זיקה לחסידות חב"ד, ברסלב ומוסדות הרמב"ם והרב קוק אין אנו מייצגים ייצוג פורמלי אף אחד מהמוסדות הנ"ל והם לא היו שותפים לבניית האתר ולמידע המפורט בו.

ג. התמונות שישולבו באתר הינם מתוך ה"אנציקלופדיה לבית ישראל" באישורו של הרב רפאל הלפרין שליט"א.

ד. באתר יפורטו שאלות ותשובות רלוונטיות בנושאי אמונה והשקפה, אין אנו מתחייבים לפרסם שאלות או/ו תשובות כל שהן אלא אלה שיראו לנו כמתאימות ובעלות משמעות לכלל הציבור אוהב האמת והשלום.

ה. הנושאים הסטטיים באתר הקשורים ל 13 עיקרי האמונה של הרמב"ם והם מהווים נר לרגלינו ולכן נושאים אלה לא יעודכנו. נושאים דינמיים באתר יעודכנו אי"ה אחת למס' שבועות עפ"י החלטת הנהלת האתר.

ו. הנהלת האתר תתמקד בענייני אמונה והשקפה של היהדות עפ"י רוח הרמב"ם,החסידות והרב קוק ותנסה לבאר ולפרסם דעות וסברות אמיתיות.

ז. סמכות רבנית: מרכז האתר אינו מתימר לענות או לפסוק בשאלות הלכתיות אולם יתכן ובעתיד מנהלת האתר "תאמץ" סמכות כזאת ואז נודיעכם בלוח חדשות האתר.

ח. כל הציטוטים מתוך דברי חכמים הינם על אחריות מרכז האתר.


צור קשר : mrhavakuk@walla.co.il


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים