בנוף השוק המשתנה בקצב מהיר של ימינו, תפקידם של יועצים עסקיים קריטי יותר מתמיד. יוצרי…